Πρόσκληση σε κατεπείγουσα-δια περιφοράς(μέσω τηλέφωνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)-, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 12:00΄.

  • Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024