Πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος σε μεικτή κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου, την 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄.

  • Τρίτη, 14 Μαΐου 2024