Πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δωρίδος, σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου, την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00΄.

  • Παρασκευή, 03 Μαΐου 2024