Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι, την 26η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:15(αφορά έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής)

  • Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024