Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ερατεινής, την 4η Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄.

  • Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2024