Πρόσκληση σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς (μέσω τηλέφωνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024, με ώρα έναρξης 10:30΄ και ώρα λήξης 11:30΄.

  • Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024