Πρόσκληση σε κατεπείγουσα -δια περιφοράς- Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δωρίδος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), την 5η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης 12:00΄ και ώρα λήξης 13:00΄.

  • Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2024