Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι, την 26η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00

  • Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024