Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο « Βελτίωση Γηπέδου Ποδόσφαιρου Τ.Κ. Λιδωρικίου » Εκτιμώμενης αξίας 112.903,23 Ευρώ ( προ Φ.Π.Α. 24%).

  • Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2023