Πρόσκληση σε κατεπείγουσα -δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου)- Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 28η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης 10:00΄ και ώρα λήξης 12:00΄

  • Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2023