Πρόσκληση σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου, την 08η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:15΄

  • Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023