Πρόσκληση σε κατεπείγουσα – δια περιφοράς (μέσω τηλέφωνου και ηλ. ταχυδρομείου) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023, με ώρα έναρξης 13:00΄ και ώρα λήξης 14:30′.

  • Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023