Πρόσκληση σε κατεπείγουσα -δια περιφοράς- (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 19η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 12:00΄

  • Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023