ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑ ΩΣ ΔΕΝΔΡΑ Τ.Κ. ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ,Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ»

  • Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023