Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, την 19η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι.

  • Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023