Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι την 21η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄

  • Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2023