Πρόσκληση για κατεπείγουσα δια περιφοράς (μέσω τηλέφωνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023 , με ώρα έναρξης 12:30΄ και ώρα λήξης 13:30΄

  • Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2023