Πρόσκληση σε κατεπείγουσα -δια περιφοράς- Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δωρίδος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), την 8 η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 19:00΄ και ώρα λήξης 20:00΄

  • Τρίτη, 08 Αυγούστου 2023