Πρόσκληση σύγκλησης δια περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), την 28η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 12:00΄,

  • Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023