ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο 2023 ως εξής : Στην Τ.Κ. Μαραθιά ένας (1) υδρονομέας με διάρκεια απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 20/10/2023.

  • Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023