ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ σε Καραμπέτσο Ιωάννη του Ηλία

  • Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023