Προκήρυξη φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτηρίου (καντίνες) και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για τα έτη 2023-25

  • Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023