Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ Εκτιμώμενης αξίας 165.322,58 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

  • Δευτέρα, 03 Απριλίου 2023