Ο Δήμαρχος Δωρίδος διακηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή (άνω των ορίων), Ηλεκτρονική Διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών για δύο έτη του Δήμου Δωρίδος», με Ανοικτή Διαδικασία «άνω των ορίων» μέσω ΕΣΗΔΗΣ Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 186576, 186582, 186583 Eκτιμώμενη αξία σύμβασης: 382.795,91€.

  • Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023