Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Δωρίδος, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας.

  • Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023