Δελτίο Τύπου-Υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη μεταστέγαση των ΚΕΠ Λιδωρικίου και Ερατεινής. Δράσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για το σύνολο  των ΚΕΠ του Δήμου Δωρίδος.

  • Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023