Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 2α Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄.

  • Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023