Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ.

  • Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2022