ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συνεργασία Δήμου Δωρίδος και δημοτών για το μείζον πρόβλημα των ανεπιτήρητων βοοειδών Διαπιστώσεις και λήψη μέτρων για την εξάλειψη του προβλήματος

  • Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022