Πρόσκληση σε δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου, την 12η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00΄

  • Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022