Διενέργεια δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων COVID–19 (Rapid Test ), τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στην Ερατεινή

  • Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2022