Πρόσκληση σε ΤΑΚΤΙΚΗ -δια περιφοράς- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την 2 η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 10:30΄ και ώρα λήξης 11:30΄

  • Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022