Πρόσκληση σε TAKTIKH -δια περιφοράς- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μέσω ηλ. ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την 25η Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 12:00΄

  • Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022