Πρόσκληση σε TAKTIKH -δια περιφοράς- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης 10:30΄ και ώρα λήξης 12:00΄,

  • Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022