Πρόσκληση σε TAKTIKH -δια περιφοράς- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την 22η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 10:00΄ και ώρα λήξης 11:30΄

  • Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022