Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -δια περιφοράς-Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, με ώρα έναρξης 18:30΄ και ώρα λήξης 19:30΄.

  • Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022