Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου την 8η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄

  • Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022