Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι στις 28 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄

  • Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022