Πρόσκληση σε TAKTIKH -δια περιφοράς- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μέσω ηλ. ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:30΄ και ώρα λήξης 12:00΄

  • Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022