Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ -δια περιφοράς- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, με ώρα έναρξης 14:00΄ και ώρα λήξης 15:00΄

  • Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022