Περίληψη προκήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00-12:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Ευπαλίου.

  • Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022