Δελτίο Τύπου – Ο Δήμος Δωρίδος ζητά από το Γραφείο Κτηματογράφησης Φωκίδας τη διόρθωση λαθών.

  • Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022

Παρέμβαση, για τη διόρθωση των λαθών που εντοπίστηκαν στο Απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα Προσάρτησης (ΑΚΠ) και στο Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος Προσάρτησης (ΑΚΔ), πραγματοποίησε ο Δήμος Δωρίδος προς το Γραφείο Κτηματογράφησης Φωκίδας με σκοπό τη διόρθωσή τους.

Με θέμα «Διαμαρτυρίες πολιτών Δήμου Δωρίδος – ανάγκη εκ νέου έκδοσης όλων των ΑΚΠ και ΑΚΔ στις περιοχές του Δήμου Δωρίδος», στην επιστολή του ο Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Γεώργιος Καπεντζώνης θέτει το ζήτημα της απόρριψης δικαιωμάτων ιδιοκτησιών, παραθέτοντας τα σχετικά στοιχεία. Βάσει αυτών προκύπτει χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι υπάρχουν λανθασμένα δεδομένα στο ΑΚΠ και ΑΚΔ από τα οποία απορρίπτονται εξολοκλήρου δικαιώματα ή περικόπτονται τμήματα των ιδιοκτησιών με τον χαρακτηρισμό του δασικού.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Δωρίδος, αναφέρει ότι:

Μετά από πολλές διαμαρτυρίες δημοτών και κατοίκων του Δήμου Δωρίδος, που αφορούν την απόρριψη δικαιωμάτων ιδιοκτησιών με αιτιολογία «Απορριφθέν λόγω πρόκρισης άλλου δικαιώματος», προβήκαμε σε έρευνα των καταγγελιών και σας ενημερώνουμε ότι η απόρριψη των δικαιωμάτων των ιδιοκτησιών με αιτιολογία «Απορριφθέν λόγω πρόκρισης άλλου δικαιώματος», οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προανάρτηση των δασικών χαρτών που “έδειχναν” ιδιοκτησίες ως δασικού χαρακτήρα. Πολλές περιοχές που καταλάμβανε ο δασικός χάρτης της προανάρτησης με χαρακτηρισμό ως δασικό, ήταν εντός ορίων οικισμών ή εντός της ακτίνας των 800 μ. από το κέντρο των μη οριοθετημένων οικισμών ή εντός ρυμοτομικών σχεδίων, γεγονός που αποδείκνυε λάθος στη δασική ανάρτηση. Μετά από επικοινωνία με την αρμόδια διεύθυνση Δασών, αναγνωρίστηκε το λάθος που οφειλόταν σε μετακίνηση των συντεταγμένων των χαρτών. Στο διάστημα της λάθος ανάρτησης των δασικών περιοχών εκδόθηκαν από το Ελληνικό Κτηματολόγιο το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΑΚΠ) και το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

(ΑΚΔ), με λανθασμένα δεδομένα απορρίπτοντας εξολοκλήρου δικαιώματα ή περικόπτοντας τμήματα των ιδιοκτησιών με τον χαρακτηρισμό του δασικού.

Επειδή το πρόβλημα αφορά εκατοντάδες ιδιοκτησίες, συμπεριλαμβανομένων και ιδιοκτησιών του Δήμου Δωρίδος και δεν είναι δυνατόν να γίνουν αιτήσεις διόρθωσης από τους εκατοντάδες δημότες, παρακαλούμε όπως προβείτε σε εκ νέου έκδοση όλων των ΑΚΠ και ΑΚΔ στις περιοχές του Δήμου Δωρίδος χωρίς την αναγκαιότητα αίτησης επανεξέτασης των στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες άμεσα.