Δελτίο Τύπου – Ο Δήμος Δωρίδος κάνει ένα ακόμα βήμα για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων «Με πράξεις σεβασμός στο περιβάλλον»

  • Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022

«Ο Δήμος Δωρίδος κάνει ένα ακόμα βήμα προς το μέλλον, δηλώνοντας έτοιμος στις προκλήσεις που επιτάσσουν οι καιροί για τις νέες μετακινήσεις αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στόχος μας ο σεβασμός στο περιβάλλον και η δημιουργία εκείνων των υποδομών που θα μας επιτρέψουν να τον κάνουμε πράξη».

Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, με αφορμή την ολοκλήρωση της εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο), βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η πολιτεία, ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ο Δήμος δρομολογεί σε συνεργασία με τον οικονομικό Φορέα GUIDELINESS- CONCULTING  IKE.

Κατά την εκπόνηση του Σχεδίου αναπτύχθηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης σταθμών φόρτισης Η/Ο, τα οποία ακολούθως κοινοποιήθηκαν για διαβούλευση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό να προταθούν αλλαγές/βελτιώσεις, αλλά και να κατατεθούν συνολικότερα οι απόψεις τους. Το Σχέδιο στη συνέχεια εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στο Πράσινο Ταμείο.

Υπενθυμίζεται ότι, το Σ.Φ.Η.Ο., βάσει και των οδηγιών της σχετικής πρόσκλησης, περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κατά μήκος των διοικητικών ορίων του Δήμου, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης ανά 1.000 κατοίκους, και ειδικότερα σε:

•          υφιστάμενους υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,

•          υφιστάμενους στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,

•          υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης

•          νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων

γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας

δ) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ ε) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.