Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ZOOM) την 28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00

  • Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022