Πρόσκληση σε ΤΑΚΤΙΚΗ -δια περιφοράς- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 13:00΄,

  • Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2022