Ανακοίνωση Γενικού Γραμματέα, σχετικά με τη λειτουργία τω υπηρεσιών βάσει της από 18-2-22 ΚΥΑ στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

  • Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022