Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ -δια περιφοράς- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022, με ώρα έναρξης 12:00΄ και ώρα λήξης 13:00΄

  • Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022