Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ZOOM) την 11η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄

  • Τρίτη, 08 Φεβρουαρίου 2022