Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Ε. Φωκίδας, για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ σύμφωνα με το Ν.4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας έτους 2022.

  • Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022