Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 13Κ/2021 με προθεσμία υποβολής έως τις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

  • Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 66/31-12-2021 & 2/18-1-2022) η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 13Κ/2021) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Λήξη προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η 7η Φεβρουαρίου 2022.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο Δήμο Δωρίδος είναι οι εξής:

1 θέση ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

1 θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1 θέση ΠΕ Κτηνιάτρων

1 θέση ΠΕ Ιατρών

1 θέση ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Ζωϊκής Παραγωγής).

Επισυνάπτουμε τα σχετικά ΦΕΚ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/page1505/?_afrLoop=103916285124554605&_adf.ctrl-state=z2dnauilt_496#!%40%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fs3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d%2FPage81.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fasep%26_adf.ctrl-state%3Dz2dnauilt_500